❈ Kracht van Luisteren ❈

Privacy

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.

Jeanet Oonk gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kan je hieronder lezen in de Privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Jeanet Oonk, gevestigd aan Larikslaan 14, 7244 BA Barchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.krachtvanluisteren.com
Jeanet Oonk  
jeanet.luisterkind@hotmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Jeanet Oonk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bij de aanvraag voor een Luisterkind-afstemming verzamelen wij de volgende informatie:

 • Naam en foto
 • E-mailadres
 • Andere informatie die relevant is voor het maken van een Luisterkind-afstemming.

Alle gegevens die mij worden toegestuurd, worden na het maken van de Luisterkind-afstemming door mij verwijderd, zowel de e-mail als opgeslagen bestanden op mijn computer.
De Luisterkind-afstemming zelf wordt door mij maximaal 3 maanden bewaard, dus als dit document voor u belangrijk is, bewaar het dan zelf uitgeprint of op uw computer.

Wat we verzamelen als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief:
We kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • Naam 
 • E-mailadres

Alle gegevens die mij worden toegestuurd, worden gebruikt voor het verzenden van mijn Nieuwsbrief. In iedere Nieuwsbrief vindt u een link om uzelf uit te schrijven als u mijn Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeanet.luisterkind@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Foto's worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Jeanet Oonk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het uitvoeren van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Jeanet Oonk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Jeanet Oonk bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden ten minste 5 jaar.

 • Uitzondering voor Hulpvraag+Luisterkind-afstemming+foto geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Jeanet Oonk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jeanet Oonk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Jeanet Oonk maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dan werkt de website niet optimaal. Verder gebruiken we cookies voor Google Analytics en voor cookie control.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeanet Oonk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeanet.luisterkind@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

SOCIAL MEDIA

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

LINKS

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.krachtvanluisteren.eu om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

DIVERSEN

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens. autoriteitpersoonsgegevens

Deze verklaring is zorgvuldig geupdate op 5 augustus 2022.


Maak een gratis website.